Podmínky pronájmu

Fyzická osoba - občan:

 • osoba starší 21 let
 • platný občanský průkaz
 • platný řidičský průkaz pro danou skupinu, vydaný nejméně před 1 rokem
 • záloha - složení záruční jistiny ve výši do 10 000 Kč na osobní vozy, 20 000 Kč na mikrobusy při převzetí vozidla
 • platba v hotovosti

Právnická osoba (firma):

 • písemná objednávka
 • originální výpis z OR nebo jeho notářsky ověřená kopie (ne starší než 3 měsíce)
 • živnostenský list (fyzická osoba)
 • doklad o přidělení DIČ
 • smlouvu podepisuje jednatel společnosti nebo jím zmocněná osoba s notářsky ověřenou plnou mocí
 • řidič – osoba starší 21 roků, platný OP, ŘP pro danou skupinu, vydaný nejméně před 1 rokem
 • záloha - složení záruční jistiny ve výši do 10 000 Kč na osobní vozy, 20 000 Kč na mikrobusy při převzetí vozidla
 • platba v hotovosti
 • možnost smluvně-fakturačního vztahu